بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Price-Level Convergence among Iranian Provinces