تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Capital on Innovation in Selected OIC Countries