تاثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسب و کارهای کوچک و متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation on Innovation in SMEs