مدیریت ریسک تامین با استفاده از ابزار ارزش در معرض ریسک مبتنی بر تئوری مقدارفرین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Managing Supply Risk Using Value at Risk Method based on Extreme Value Theory