تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه‌های صنعتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Trade Liberalization and Women's Employment: Case Study of Large Manufacturing Industries