تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش‌های اقتصاد ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Policy Analysis of the Role of Imports in Measurement of the Importance of Iran's Economic Sectors