چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A Framework for Evaluating the Performance of Trade Agreements: Case Study PTA Between Iran and Pakistan