نام تجاری و تمیز آن از مفاهیم مشابه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Trade Name' and It’s Distinction from Similar Concepts