تعیین و رتبه‌بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identifying Special Products for Iran Agricultural Products in Terms of the Doha Round Negotiations (Numerical Taxonomy Approach)