بررسی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع شبکه‌های ارزش خدماتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Investigating Critical Success Factors in Planning for Service Value Networks