حل و فصل دعاوی دولت-سرمایه گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست‌های قانونگذاری محسوب می‌شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله‌ی قابل توجه، همپوشانی‌ها و تداخل‌هایی است که میان حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش می‌کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقوق بین‌الملل عمومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت‌‌نامه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری  تا چه حد در حل این چالش جوابگو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین‌المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آنها پاسخگو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor-State Dispute Settlement in Intellectual Property Infringement

نویسنده [English]

  • shadi kasnavi
چکیده [English]

Globally, we are moving towards stronger Intellectual Property Rights. Intellectual Property Rights (IPRs) have become an integral part of the regulatory system and they are included in investment, regulations and trade policies. It is now important to understand the linkage between them. For a long time, the practical relevance of the IP and investment overlap seemed negligible. Since 2010 however, cases are emerging where international investment protection functions to challenge host state measures that negatively affect IP rights. In the following, this article discusses the main disputes where investors litigate their IP rights in international arbitration proceedings against a foreign state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Infringement
  • Foreign Investor
  • Protection Standard
پوریا عسگری، (1394) حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در رویه داوری بین‌المللی.

رودلف دالزر و کریستف شروئر، (1393) ترجمه سید قاسم زمانی و به آذین حسیبی، اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، انتشارات شهر دانش.

عسگری، (1394)، ص 221 برگرفته از معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری منعقده میان آلمان و گینه، 1989

محسن محبی،(1396) مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین‌المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

 

Alvik.I (2011) ,Most favoured nation treatment application in international investment arbitration: A study on conflicting precedence in international dispute settlement procedure

Andrew Newcombe & Lluis Paradell,law and practice of investment treaies,(2009)

Boie. B, (2010) The protection of intellectual property rights through bilateral investment treaties:Is there a TRIPS-Plus dimension?

Brazilian president Silva issue compulsory license for merck's antiretroviral efavirenz, (2007) Kaiser Health News

Bridge, (2010) Ecuador decrees new access to health policy,vol.14 no.1

British American tabacco Australia limited v. commonwealth of Australia,(2012)

CMS Gas transmission company (2005) v. Argentine Republic, award

Davison & Emerton , (2014)

Doha Declaration, where all WTO members agree that TRIPS “does not and should not” prevent WTO members from giving effect to public heaith

Doha Declaration on TRIPS and Public Health,(2001)

Emilio Agustin Maffezini (2000) v. The Kingdom of Spain, ICSID case No. ARB/97/7,DECISION OF JURISDICTION

Gami v. Mexico, (2004) award,44 ILM

Gisbon, C (2009) A look at the compulsory license in investment arbitration: The case of indirect expropriation;TDM

Gisbon, C (2010) Latent grounds in investor-state arbitration: do international investment agreements provide new means to enforce intellectual property rights

Gisbon,Christopher, (2010) A look at the compulsory license in investment arbitration: the case of indirect expropriation

Glorgio sacedoti, Bilateral treaties and multilateral instrument on investment protection

Henning Grosse Ruse-khan, (2014) litigating IP rights in investore-state arbitration

http://investment policyhub.unctad.org/download/teatyfile/153

Lahra Liberti, (2010) intellectual property rights in internationalinvestment agreements

Mercurio, B (2012) awaking the sleeping giant:intellectual property rights in international investment agreements, Journal of International Economic Law Vol.15 no.3,894

Muchinski, P., Ortino, F. and Schreuer, (2008) C. The Oxford Handbook of International Investment Law, Ooxford University Press

Notice of arbitration, (2011) Philips Morris Asia Limited and the Commonwealth of Australia

Notice of UNCITRAL arbitration, (2013) Eli Lilly company and Canada

Philip Morris v. Urguay, ICSID case no.ARB/10/7

PMA vs. Australia, (2011) Australia s response to the notice of arbitration

Pratyush Nath Upreti, (2016) enforcing IP through investor-state dispute settlement: a paradigm shift in global IP practice

Salacusse, W.J. (2013),The three laws of international investment;national,contractual and internationals frameworkfor foreign capital,oxford university press

Saluka investments BV vs Czech republic,(2006)

Sherman Kahn, (2014) will patents be the next wave in investor-state arbitration?

Tecnicas medioambientales tecmed S.A v. the united Mexican states, (2013) case no.ARB(AF)/00/2,award

Thailand defies drug makers on patent issue, (2007) New York times

Tobacco firms strategy limitspoorer nations smoking laws, (2013) New York times

U.S.Model bilateralinvestment treaty,annex B-expropriation,4(b), (2012), available at:http://www.state.gov/documents/organization/188371.pdf

Valentina Vadi, (2007) access to essential medicines&international investment law: the road ahead

Verhoosel, G (2003) The use of investor-state arbitration under bilateral investment treaties to seek relief for breaches of WTO law

Voon, T.,Mitchell, (2012) A. and Munro,J. ,Intellectual property rights in international investment agreement: striving for coherence in national & international law

Voon et.al. (2012)

WTO Website: TRIPS and Health: frequently asked questions-licensing of pharmaceuticals TRIPS, http://www.wto.org/english/tratop-e/trips-e/public-health-faq-e.htm.