بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بانک، بیمه و گمرک، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده اقتصاد، علامه

3 استاد، گروه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی، تهران

4 دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد

چکیده

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش‌های صنعتی در 4 ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می‌شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای بکارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره‌های اثرگذاری قرار می‌گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر 5 زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده‌اند. یافته‌های مقاله حاضر نشان می‌دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می‌یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می‌کند به طوری‌که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می‌کنند در حالی‌که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می‌یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می‌کند. رابعاً توضیح‌دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده‌اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of prevalence of Corona virus on the output of economic sectors and income distribution through non-oil exports of industrial sub-sectors

نویسندگان [English]

 • seyyed mohammad hadi sobhanian 1
 • parisa mohajeri 2
 • ali asghar banouei 3
 • pegah khaleghi 4
1 Management Faculty, Kharazmi university
2 Economics, Allameh
3 allame tabatabae'i university
4 Economics
چکیده [English]

According to official statistics published by the Customs of the Islamic Republic of Iran, the amount of exports of industrial sectors in the first 4 months of 1399 compared to the same period in 1398, decreased by an average of 28%. In this article, using the latest social accounting matrix (SAM) in 2016, assuming the continuation of this trend throughout the year, the effects and consequences of shock reduction of non-oil exports following the outbreak of Corona virus on economic sectors production and income distribution it will be counted. These results then serve as the basis for identifying the five important origin and destination segments for applying the structural path path analysis approach to impact chains. Also, important paths of impact of export reduction on 5 economic sub-sectors have been identified in the framework of structural path analysis approach. The findings of the present paper show that, firstly, the total output decreases by 6.49%. Second, the functional distribution of income changes to the detriment of operating surplus and compensation for employee services, so that they experience a decrease of 5.63 and 3.84 percent, respectively, while mixed income decreases only 2.79 percent. Third, with a 3.23 percent decline in urban household income and a 2.98 percent decline in rural household income, the institutional distribution of income also changes to the detriment of urban households. Fourth, the explanations of the major paths of impact identified using the structural path analysis approach range from 45% to more than 99%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Non-Oil Exports
 • Output
 • Income distribution
 • Social Accounting Matrix
 • structural path analysis approach

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 12 دی 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 08 آبان 1400