تعداد مقالات: 434

101. مدیریت ریسک بازار لحظه‌ای با وجود تخفیف در خرید

دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 49-72

راشد صحرائیان؛ سید حسین حسینی‌ماهینی


102. پیش‌بینی قیمت تخم‌مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 49-72

محمدرضا کهنسال؛ زورار پرمه؛ الهام اسماعیلی‌پور؛ عبدالرسول قاسمی


104. درامدی بر عملکرد صادراتی کالاهای دانش‌بنیان ایران با رویکرد رقابت‌مندی

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 51-80

خسرو منطقی؛ بیتا نوروزی؛ حمید قربان‌زاده


105. تحلیل عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 51-85

اسفندیار جهانگرد؛ حسن طائی؛ مژگان نادری


107. ارزیابی توان رقابتی صنعت مس ایران (مطالعه موردی شرکت ملی مس ایران)

دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 51-82

ابراهیم‌علی رازینی؛ محمد راستی


109. تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 55-76

فرهاد خداداد کاشی؛ مجید احمدیان؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمد زاغیان


110. تأثیر ابطال گواهی نامه ثبت اختراع بر قراردادها با لحاظ ضرورت های حقوق اختراع

دوره 23، شماره 90، فروردین 1398، صفحه 55-84

محمد هادی میرشمسی؛ امیر ناظری


111. طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال های توزیع چندگانه در زنجیره تامین صنایع لبنی- رویکرد تصمیم گیری فازی

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 55-80

حسین دیده خانی؛ هرمز مهرانی؛ فرناز بدیعی؛ عارفه یوسفی کمیجانی


113. مدل تصمیمگیری فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای گزینش تأمینکننده راهبردی

دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 57-86

اکبر عالم‌تبریز؛ محمد باقرزاده‌آذر


114. راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی

دوره 21، شماره 81، اسفند 1395، صفحه 57-96

سیدبهزاد پورسید؛ سید محمد رضا حسینی؛ لیلا سهرابی


115. تحلیل حقوقی اقتصادی پیش‌بینی نقض قرارداد

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 59-82

مجتبی اشراقی ‌آرایی


116. بررسی عوامل بحرانی موفقیت در برنامه‌ریزی منابع شبکه‌های ارزش خدماتی

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 59-82

مهدی فتح‌اله؛ مهردخت پورنادر


117. پیشگیری از ورشکستگی شرکتها در حقوق تجارت بینالملل

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 59-90

جعفر نوری یوشانلوئی؛ عرفان خسروانی


118. بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی

دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 59-86

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله


119. ظرفیت های صادراتی و بازارهای هدف زعفران ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 59-95

زورار پرمه؛ میرعبداله حسینی؛ احمد نبی زاده؛ حمیدرضا محبی


120. طراحی و تبیین مدل حراج مجازی گل ایران با رویکرد پویایی سیستمها

دوره 20، شماره 77، اسفند 1394، صفحه 59-85

سعید صفری؛ مصطفی قاضی‌زاده؛ مهدی علاالدینی؛ جواد ملاعلی‌پور


123. عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 61-82

حسن ولی‌بیگی؛ مهدی رضایی


124. بررسی تطبیقی ابعاد حقوقی پنجره واحد تجاری الکترونیکی

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 61-92

محسن صادقی؛ نغمه جوادپور


125. ارزیابی پویایی‌های رابطه بین نرخ ارز و شاخص سهام بورس تهران با استفاده از مدل گارچ دو متغییره

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 65-86

اسمعیل ابونوری؛ محمدرضا عبدالهی؛ مصطفی حمزه