تعداد مقالات: 434

51. چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 21-50

حسن ثاقب؛ یحیی فتحی؛ ملیحه صادقی


54. طراحی مدل سیستم های پویای تضاد دوگانه (مطالعه ی موردی: متخصصان پروژه های عمرانی)

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 21-54

حسن ولیان؛ علیرضا کوشکی جهرمی؛ مهران اروئی؛ معصومه صمدی


55. بررسی آثار سیاست‌های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 23-58

سیدمرتضی افقه؛ فاطمه فقیهیان؛ لیلا عبدلی‌زاده؛ مهدی ذوالفقاری


56. بررسی همگرایی سطح عمومی قیمت‌ها بین استان‌های ایران

دوره 18، شماره 70، خرداد 1393، صفحه 23-45

سیدعلیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ خدیجه رضایی


57. همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 23-47

علیرضا شکیبایی؛ فاطمه ‌کبری بطا


58. تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

دوره 20، شماره 80، آذر 1395، صفحه 23-43

احمد تشکینی؛ حسن حیدری؛ افسانه شفیعی


59. بررسی نقش مخارج R&D داخلی، واردات تکنولوژی و تاثیر متقابل سرمایه انسانی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع بزرگ ایران

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 25-59

غلامحسین رهنمای قراملکی؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ رضا رنج‌پور؛ سیدکمال صادقی


60. موانع نهادی سرمای هگذاری و کسب وکار در ایران

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 25-74

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی؛ سعید ملک‌الساداتی


61. تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران )3131- 3131(

دوره 14، شماره 54، خرداد 1389، صفحه 25-55

نظر دهمرده؛ مهدی صفدری؛ مهیم شهیکی‌تاش


62. حق مصرف کنندگان در برخورداری از محصولات ایمن

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 25-58

مرتضی عادل؛ بهنام غفاری فارسانی


63. بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه

دوره 24، شماره 94، فروردین 1399، صفحه 26-49

محمد کاشانی پور؛ ابولفضل خسروی؛ زهرا شفیعی زاده


65. آزادسازی تجاری کشاورزی

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 27-42

مجتبی برزگردوین؛ رضا نظری


66. تعیین عوامل موثر در پذیرش فناوری موبایل بانک از سوی مشتریان

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 27-49

شعبان الهی؛ محمدحسام قنبری؛ علی شایان


68. تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران

دوره 22، شماره 85، اسفند 1396، صفحه 27-57

محمد صادقی؛ حسن بادینی


73. حقوق بانک گشاینده اعتبارسنجی در فرض تقلب ذی‌نفع

دوره 19، شماره 76، آذر 1394، صفحه 29-50

همایون مافی؛ راضیه عبدالصمدی