تعداد مقالات: 434

-24. دستاوردهای تجاری انعقاد توافقنامه تجارت آزاد میان کشورهای منتخب منا و بلوک آسه‌آن

دوره 18، شماره 69، اسفند 1392، صفحه 1-22

کریم آذربایجانی؛ همایون رنجبر؛ فروغ شعاعی


-23. ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

دوره 17، شماره 68، آذر 1392، صفحه 1-32

محمد نهاوندیان؛ اله‌مراد سیف؛ یحیی آل اسحاق؛ ابراهیم محمودزاده؛ نبی‌اله دهقان؛ بابک افقهی


-22. اثر کاهش یارانه برق بر شاخص‌های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران

دوره 17، شماره 67، شهریور 1392، صفحه 1-20

برات‌اله صانعی؛ رحمان سعادت


-21. کنترل پیش‌بین مقاوم تولید، توزیع ، موجودی در زنجیره تامین پویا

دوره 17، شماره 66، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20

محمد میران‌بیگی؛ بهزاد مشیری


-20. الویت‌بندی عوامل موثر بر جذابیت بازارهای کیش با استفاده ازمدل‌سازی شبکه‌های بیزین

دوره 17، شماره 65، اسفند 1391، صفحه 1-26

طهمورث حسنقلی‌پور؛ حسین صفری؛ فرشید حسینی؛ مهدی اجلی


-19. تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

دوره 18، شماره 70، خرداد 1393، صفحه 1-22

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حامد صادقی؛ بهزاد امیری


-18. برآورد مدل جدیدی از سیکل‌های تجاری سیاسی: مورد مطالعه ایران

دوره 18، شماره 71، شهریور 1393، صفحه 1-34

اکبر کمیجانی؛ ابراهیم گرجی؛ علیرضا اقبالی


-17. استخراج شاخص‌های ارزش‌گذاری و امتیازدهی مشتریان در بازاریابی خدمات بانکی

دوره 16، شماره 64، آذر 1391، صفحه 1-26

علی معینی؛ نفیسه بهرادمهر؛ مهدی احراری؛ سمیه خادم شریعت


-16. تاثیر بی‌ثباتی صادرات محصولات کشاورزی بر بخش کشاورزی

دوره 16، شماره 63، شهریور 1391، صفحه 1-25

یونس میرجلیلی؛ صادق خلیلیان؛ سمیه نوری‌زاده فیروزآبادی


-15. بررسی رابطه متقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران

دوره 16، شماره 62، خرداد 1391، صفحه 1-28

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ رقیه پوران


-13. تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر واردات ایران

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 1-23

احمد جعفری‌صمیمی؛ سیده‌مریم منفرد؛ نگین حیدرزاده


-12. ارائه یک سیستم خبره فازی جهت اعتبارسنجی مشتریان حقیقی بانک

دوره 19، شماره 73، بهمن 1393، صفحه 1-28

علیرضا بافنده زنده؛ رحیم رحیمی


-11. تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمتها در ایران

دوره 19، شماره 74، خرداد 1394، صفحه 1-38

حسن حیدری؛ عزیز احمدزاده


-9. برآورد اثرات طرح تحول هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر سطح قیمت کالاها و خدمات

دوره 15، شماره 58، خرداد 1390، صفحه 1-32

زورار پرمه؛ بهنام ملکی؛ علی اصغر بانوئی؛ یعقوب اندایش؛ مهدی کرمی


-8. بررسی ارتباط تجارت درو نصنعت و مزیت نسبی در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 59، شهریور 1390، صفحه 1-24

حمید ناظمیان؛ صادق‌علی موحدمنش


-6. بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی

دوره 14، شماره 53، اسفند 1388، صفحه 1-22

مقصود امیری؛ جمشید صالحی؛ مصطفی اختیاری؛ سیدحسین رضوی


-3. کیفیت نهادها و آثار آزادسازی تجاری در کشورهای در حال توسعه منتخب

دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 1-32

محسن مهرآرا؛ عباسعلی رضایی


-2. ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش بازرگانی با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی

دوره 13، شماره 49، اسفند 1387، صفحه 1-30

جواد رضایی؛ محمدرضا توکلی بغداد‌آبادی؛ سیدحسن غضنفری


0. اثرات جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی ایران

دوره 13، شماره 51، شهریور 1388، صفحه 1-24

حمید ابریشمی؛ ابراهیم گرجی؛ مهدی احراری؛ فرزانه نجفیان