دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

اکبر میرزانژاد جویباری؛ اویس رضوانیان


تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هدا بنیادی


شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

امیر محمد ادیبی؛ امیر اخلاصی


تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

احد قلی زاده منقوطای


تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ میر علی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ محسن محبی؛ داود نصیران


مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمدرضا پاسبان؛ رسول فرهانی


تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

پدرام داودی؛ حسین باستان‌زاد


بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ پگاه خالقی


بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

رضا زمانی؛ صفیه بخشانی؛ بهزاد کاردان


اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

حیدر زبیدی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمدعلی فیض پور؛ کاظم یاوری؛ منصور مهینی زاده؛ ایمان شاکر اردکانی


طراحی الگوی کنشگری ائتلاف راهبردی با کاربست رویکرد داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

غدیر شکیبا جمال آباد؛ محمدحسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور


ارائه الگوی هوشمندی فروش دربستربلاکچین با استفاده از تئوری داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

سید علیرضا موسوی؛ سجاد اکبری گنجه؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ محمدعلی عبدالوند


طراحی مدل پایش موانع پیشبرد ایده‌های نوآورانه در صنعت تجهیزات پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

حسن فقیه عبدالهی؛ حمید شاهبندرزاده؛ خلیل میرزایی


بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو(مورد مطالعه: داروهای تایید شده در جهت درمان بیماری کرونا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان