دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش قرارداد در تحقق داوری اجباری در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

اکبر میرزانژاد جویباری؛ اویس رضوانیان


2. نقد و بررسی لایحه جدید تجارت در خصوص شرکتهای تک عضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

میلاد سلطانی؛ حسین حمدی؛ جواد شمسی


3. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر آزادسازی تجاری در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ مریم ابراهیمی؛ علی مرادی


4. تمرکز مشتری و اعتبار تجاری پرداختی به مشتریان: نقش تعدیلی ریسک عملیاتی و اهرم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

روح اله عرب؛ منصوره آخوندرادکانی؛ محمد غلامرضاپور


5. تعدیل قدرت معاملاتی نابرابر با تقلید معامله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

جلال سلطان احمدی؛ راضیه تقی زادگان؛ ابراهیم تقی زاده


6. شناسایی و رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین پایدار در کارخانه کشتی سازی بوشهر با استفاده از رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سید محمدرضا داودی؛ سمیه سازگاری


7. تأثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هدا بنیادی


8. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر خلق محتوای ایجاد شده توسط کاربران رسانه های اجتماعی در بخش کسب و کارهای خدماتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

امیر محمد ادیبی؛ امیر اخلاصی


9. تحلیل حقوقی احکام تعدد متعهد در قانون تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

احد قلی زاده منقوطای


10. شناسایی و طبقه‌بندیِ فراکتالی از مولفه‌های جمع‌سپاری در سازمان‌های بازرگانی به کمک روش‌های ماتریس‌ارزیابی(AMM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

حسین ممتاز؛ غلامرضا هاشم زاده؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ کیامرث فتحی هفشجانی


11. معیار تعیین مقر در داوری‌های برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

رضا معبودی؛ سید علیرضا رضایی


12. تاثیر عوامل فردی و درون فروشگاهی بر رفتار خریداران در فروشگاه های زنجیره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سعید جلالیان؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


13. تأثیر انواع سرمایه بر توسعه صنعت گردشگری در کشورهای منتخب جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ میر علی اکبر اخباری آزاد؛ داود حق خواه


14. لکس مرکاتوریا قانونی کارآمد برای بازرگانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمد کریمی؛ جواد کاشانی؛ محسن محبی؛ داود نصیران


15. رفتار هماهنگ در حقوق رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و حقوق اتّحادیه اروپا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محسن صادقی؛ مرتضی دیندار


16. تأثیر نامتقارن تکانه ‌های نرخ ارز بر تابع تقاضای پول در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

حمید لعل خضری؛ احمد جعفری‌صمیمی


17. تاثیر اینترنت برتجارت دوجانبه ایران؛ رویکرد مدل جاذبه تعدیل شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سمیه ‌شاه‌حسینی؛ حبیب مروت؛ زهرا قائمی


18. طراحی یک شبکه زنجیره تامین چابک در شرایط پویایی قیمت با تمرکز بر برنامه ریزی حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

مقداد حاجی محمدعلی جهرمی؛ نرگس علی دادی تلخستانی


19. مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمدرضا پاسبان؛ رسول فرهانی


20. شروط تحمیلی در قراردادهای منعقده بین صاحبان حرف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

عباس کریمی؛ مصطفی کوشکی


21. برنامه ریزی ظرفیت وسایل نقلیه در یک مسئله مسیریابی چندهدفه با ناوگان ناهمگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

ملیحه معصومی؛ جواد بهنامیان


22. تاثیر ساختار نهاد بر صادرات کالاهای واسطه‌ای کشورهای درحال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

غلامرضا رضایی؛ فرزاد کریمی؛ سید محمدرضا داودی


23. تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی‌بیگی؛ حسین دیده خانی


24. تحلیل غایت حقوقی نظام ثبت اطلاعات «هویتی» و «وضعیتی» شرکتهای تجاری و تاثیر آن در انتخاب الگوی کارآمد ثبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده


25. طراحی زنجیره تامین کالاهای فاسدشدنی با دوره عمر ثابت با استفاده از تکنیک محدوده میان‌بخشی نرمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

احمد ابراهیمی


26. عوامل مؤثر سه‌گانه بر دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محسن اکبری؛ سلمان عیوضی نژاد


27. بررسی بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

پدرام داودی؛ حسین باستان‌زاد


28. بررسی اثر شیوع بیماری کرونا بر ستانده بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد از مسیر صادرات غیرنفتی زیربخش‌های صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ پریسا مهاجری؛ علی اصغر بانویی؛ پگاه خالقی


29. بررسی رابطه بین تمرکز بر مشتریان عمده و نوآوری در شرکت‌های بورسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

رضا زمانی؛ صفیه بخشانی؛ بهزاد کاردان


30. اثرات اقتصاد کلان تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

حیدر زبیدی؛ کریم امامی؛ تیمور محمدی؛ فرهاد غفاری


31. تخصیص منطقه‌ای یارانه‌های بخش صنعت بر اساس مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و نظریه بازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

محمدعلی فیض پور؛ کاظم یاوری؛ منصور مهینی زاده؛ ایمان شاکر اردکانی