دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. توسعه مدل مدیریت موجودی چند محصولی با در نظر گرفتن امکان سفارش گذاری همزمان محصولات در یک زنجیره تامین چند سطحی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

سعید قورچیانی؛ مرتضی حاکزار بفروئی


2. اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تلکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج


3. بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


4. شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

هومن پشوتنی زاده؛ پروانه فدائی مهر