دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تلکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج


2. بررسی اثر نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی بر تراز حساب‌جاری؛ یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) با کاربردی برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398

اکبر خدابخشی؛ برزو زهره وند


3. ارائه مدل مدیریت موجودی پایدار با تقاضای تصادفی آزاد- توزیع در یک زنجیره تامین تک سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

شیرین شعاع بین؛ سید مهدی سجادی فر؛ اصغر آقایی؛ میلاد آقایی؛ محمد رضا فتحی


4. شبیه‌سازی مدل تحقق‌پذیری سود در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399

هومن پشوتنی زاده؛ پروانه فدائی مهر