موضوعات = اقتصادکلان و بین‌الملل و پول و ارز
تعداد مقالات: 9
1. بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 90، بهار 1398، صفحه 1-32

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان


2. ‌بررسی یکپارچگی اقتصادی ایران با روسیه در حوزه CIS و شرط مارشال- لرنر

دوره 22، شماره 88، پاییز 1397، صفحه 1-45

منصور مولائی پور؛ محمد لطفعلی‌پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ احمد صباحی


3. تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن

دوره 22، شماره 88، پاییز 1397، صفحه 207-255

بهنام الیاس پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی


4. سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE

دوره 22، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 125-162

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ ایلناز ابراهیمی


6. ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 65-92

سمیه شاه حسینی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه ناصر زاده


8. بررسی عوامل موثر بر همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران

دوره 21، شماره 82، بهار 1396، صفحه 153-176

محسن پورعبادالهان کویچ؛ فیروز فلاحی؛ زهرا آذری


9. تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 21، شماره 81، زمستان 1395، صفحه 97-124

کیومرث شهبازی؛ سکینه جعفری