موضوعات = آثار سیاستهای پولی،‌مالی و ارزی بر بخش بازرگانی، صنعت و معدن
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

دوره 21، شماره 83، تابستان 1396، صفحه 1-34

حسن ولی‌بیگی؛ کاظم یاوری؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


3. تجزیه و تحلیل آثار سیاست اعتباری بر سرمایهگذاری زیربخشهای اقتصاد ایران

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 23-43

احمد تشکینی؛ حسن حیدری؛ افسانه شفیعی