موضوعات = مدیریت بازرگانی
بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

دوره 22، شماره 85، اسفند 1396، صفحه 171-194

محمد رضا توکلی دهاقانی؛ شادی شاهوردیانی؛ حجت‌اله موسی پور


تخصیص منابع محدود به پیمانکاران با استفاده از روشهای FAHP و TOPSIS

دوره 21، شماره 82، خرداد 1396، صفحه 177-202

سید مهدی ساداتی لمردی؛ محمد خلیل زاده