کلیدواژه‌ها = استفاده منصفانه بهمنظور معرفی / علامت تجاری / حقوق مصرفکننده / حسننیت / مهارت خریدار
بررسی نظریه استفاده منصفانه از علامت تجاری غیر به منظور معرفی کالاها و خدمات

دوره 20، شماره 78، فروردین 1395، صفحه 125-148

سعید حبیبا؛ مجید حسین‌زاده؛ سمانه محبی‌فرد