کلیدواژه‌ها = ارزش افزوده صنعت / زیربخشهای صنعت / دادههای پانلی / معادلات همزمان / تورم / نرخ ارز واقعی
تعداد مقالات: 1