کلیدواژه‌ها = چابکسازی زنجیره تامین / ارزش عمومی / معادلات ساختاری / آمار رسمی / تئوری دادهبنیاد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی

دوره 25، شماره 99، تابستان 1400، صفحه 233-268

زهرا ساده وند؛ غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ عادل آذر