کلیدواژه‌ها = صادرات غیرنفتی / توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات / دادههای تابلویی / طبقهبندی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شاخص‌های توسعۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سهم بازار کشورهای عضو اوپک از صادرات غیرنفتیِ جهان

دوره 24، شماره 96، مهر 1399، صفحه 119-146

بهناز خوش طینت؛ ابوالفضل شاه‌آبادی؛ پریسا شهی دزفولیان شهی دزفولیان؛ علی مرادی