کلیدواژه‌ها = تجربیات مشتری / مالها و فروشگاهها / تجربه درونفروشگاهی / پدیدارشناسی / لیزرل
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدلی مرتبط با پیشایندها و پیامدهای تجربیات درون‌فروشگاهی: رویکرد ترکیبی

دوره 24، شماره 96، مهر 1399، صفحه 1-32

مجید میرویسی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ حسین وظیفه دوست؛ روح الله زابلی