کلیدواژه‌ها = فروشگاه های زنجیره ای / سنجش عملکرد زنجیره عرضه / مدل اروپایی سرآمدی سازمانی/روابط علّی / تصمیم گیری چند معیاره/مسیر تعالی زنجیره عرضه
تعداد مقالات: 1