کلیدواژه‌ها = چابکی / زنجیره تأمین / زنجیره تأمین چابک / نگرش فرآیندی / تحلیل عاملی / تحلیل مسیر
تعداد مقالات: 1