کلیدواژه‌ها = بخشبندی مشتریان / مدیریت ارتباط با مشتری /دادهکاوی
بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی

دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 151-181

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله