کلیدواژه‌ها = چابکی / زنجیره تأمین چابک / روش ماتریسی / تئوری گراف / رویکرد فازی
تعداد مقالات: 1