کلیدواژه‌ها = قابلیت حسگری بازار / بازار محوری / آیندهپژوهی بازار / استراتژی صادرات / بهبود عملکرد صادرات
تعداد مقالات: 1