کلیدواژه‌ها = حق اختراع
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش حمایت از حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی: مطالعه موردی TRIPS

دوره 21، شماره 84، پاییز 1396، صفحه 65-92

سمیه شاه حسینی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه ناصر زاده