کلیدواژه‌ها = تجارت خارجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر ترکیب شرکای عمده تجاری ایران طی دوره 1392-1371

دوره 20، شماره 79، تابستان 1395، صفحه 1-34

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغر پور؛ اوین خضری