کلیدواژه‌ها = سرمایهگذاری در برند / ارزش ویژه برند / آینده پژوهی / پویاییشناسی سیستم
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی روند آینده مدیرت سرمایه گذاری در برند با مدل دینامیکی ارزش ویژه برند (شرکت بیمه البرز)

دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 125-152

سمیه شافعی ها؛ عباس صالح اردستانی؛ محمدعلی افشارکاظمی