کلیدواژه‌ها = تجارت بینمنطقهای / روش Charm / اثرات متقابل / بخشهای اقتصادی / اقتصاد منطقهای
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تجارت بین منطقه‌ای ایران با روش Charm

دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 31-64

الهام شاداب فر؛ فاطمه بزازان