کلیدواژه‌ها = کشش تقاضای نیروی کار / سهم درآمدی نیروی کار / بنگاههای صنعتی / استانهای ایران /پانل پروبیت کسری بازهی صفر و یک
تعداد مقالات: 1
1. تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری

دوره 23، شماره 91، تیر 1398، صفحه 1-30

خیزران روستایی شلمانی؛ زهرا میلا علمی