کلیدواژه‌ها = اسناد الکترونیکی حمل / حمل درب به درب کالا/ قرارداد حجمی / کنوانسیون (مقررات) رتردام / مسئولیت تضامنی
تعداد مقالات: 1