کلیدواژه‌ها = سیستم استنتاج عصبی-فازی انطباقی / مدیریت تداوم زنجیره تأمین / اندازهگیری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران‌خودرو)

دوره 23، شماره 90، بهار 1398، صفحه 85-114

مهران ابراهیمی؛ عادل آذر؛ حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم