کلیدواژه‌ها = آزاد سازی قیمت گازطبیعی
تعداد مقالات: 1
1. اثر آزادسازی قیمت گازطبیعی بر تاب‌آوری سیستم گازرسانی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ عاطفه تلکلیف؛ خلیل قدیمی دیزج