کلیدواژه‌ها = کلید واژگان : اموال
تعداد مقالات: 1
1. لزوم تجارتی قلمداد شدن معاملات غیرمنقول

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 35-58

بهرام تقی پور؛ امیر حسینی جلیلیان