کلیدواژه‌ها = نرخ ارز واقعی / تراز تجاری / نااطمینانی / مدل تلاطم تصادفی نامتقارن / همجمعی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن

دوره 22، شماره 88، آذر 1397، صفحه 207-255

بهنام الیاس پور؛ محمدطاهر احمدی شادمهری؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ محمدعلی فلاحی