نویسنده = رضا نجارزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتشار بحران‌های ارزی در اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 90، بهار 1398، صفحه 1-32

محمد نصراللهی؛ کاظم یاوری؛ رضا نجارزاده؛ نادر مهرگان