نویسنده = شمس‌اله شیرین‌بخش
تعداد مقالات: 2
1. سیاست پولی سازگار با اقتصاد نفتی ایران با رویکرد BVAR- DSGE

دوره 22، شماره 87، تابستان 1397، صفحه 125-162

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ شمس‌اله شیرین‌بخش؛ ایلناز ابراهیمی


2. بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منا

دوره 20، شماره 80، پاییز 1395، صفحه 1-21

صدیقه عطرکار روشن؛ شمس الله شیرین بخش؛ صبا منهاجی