نویسنده = حسن ولی‌بیگی
تدوین الگوی توسعه صادرات صنایع هایتک ایران

دوره 26، شماره 101، دی 1400، صفحه 193-228

10.22034/ijts.2021.246924

نازنین نوروزپور؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ حسن ولی‌بیگی؛ حسین دیده خانی


تحلیلی از نرخ سود و تورم در سیستم بانکی مبتنی بر اطلاعات نامتقارن

دوره 23، شماره 92، مهر 1398، صفحه 231-269

منصور مهینی زاده؛ کاظم یاوری؛ حسن ولی‌بیگی؛ علی شفیعی


تحلیل اثر سیاست‌های پولی و مالی بر تجارت خارجی در ایران با رویکرد DSGE

دوره 21، شماره 83، شهریور 1396، صفحه 1-34

حسن ولی‌بیگی؛ کاظم یاوری؛ ایلناز ابراهیمی؛ بهرام سحابی


عوامل موثر بر صادرات صنایع با فناوری بالا

دوره 18، شماره 72، آذر 1393، صفحه 61-82

حسن ولی‌بیگی؛ مهدی رضایی