بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه (ترکیه، سوریه، بحرین، عمان، قطر، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی) با استفاده از مدل جاذبه

ابراهیم‌علی رازینی؛ محمدرضا میرزایی‌نژاد؛ معصومه شیرین‌زاده

دوره 20، شماره 77، زمستان 1394، صفحه 147-167