نویسنده = ����������������� ��������
بخش بندی مشتریان در صادرات پوشاک بر پایه الگوریتم های خوش هبندی

دوره 14، شماره 56، آذر 1389، صفحه 59-86

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله


بخش بندی مشتریان صادراتی میو ههای خوراکی

دوره 14، شماره 55، شهریور 1389، صفحه 151-181

مهدی غضنفری؛ سمیرا ملک‌محمدی؛ سمیه علیزاده؛ مهدی فتح‌اله