نویسنده = سید جعفر سجادی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی اقتصادی انتخاب تامین کننده چندهدفه فازی پایدار

دوره 23، شماره 92، پاییز 1398، صفحه 141-166

البرز حاجی خانی؛ محمد خلیل زاده؛ سید جعفر سجادی