نویسنده = شیوا جمالی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. اختراعات ضروری استاندارد: نقطه تلاقی حقوق مالکیت فکری و استاندارد

دوره 22، شماره 88، پاییز 1397، صفحه 179-206

مصطفی بختیاروند؛ شیوا جمالی نژاد