نویسنده = هانیه ارغند
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیچیدگی اقتصادی (ECI)) بر رفاه اجتماعی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 89-122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ هانیه ارغند