نویسنده = عباس کریمی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی تحلیلی-کاربردی به قرارداد محرمانگی(عدم افشا) با تکیه بر قرارداد نمونه اتاق بازرگانی بین المللی

دوره 23، شماره 91، تابستان 1398، صفحه 181-212

عباس کریمی؛ روح الله بخت جو؛ محسن صادقی؛ پرویز ساورائی