نویسنده = علیرضا عیدی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی شبکه‌های هاب سلسله مراتبی حلقوی

دوره 23، شماره 89، زمستان 1397، صفحه 155-176

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر